Ošetření kořenových kanálků - endodoncie
Zubní lékař - zubař, soukromá zubní ordinace Hradec Králové, HK
 

OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ - ENDODONCIE: apexlokátor Raypex 5, Beefill Pack
zubní ordinace Hradec Králové - 500 02 HK, Břetislavova 1057, tel. č. +420 495 514 188, mobil 775 786 986

     
Ošetření kořenových kanálků - endodoncie

Ošetření kořenových kanálků - endodoncie

   Ošetření kořenových kanálků (endodoncie) zachraňuje zuby se zánětem zubní dřeně nebo zuby „mrtvé“, „s váčky“. Podstatou tohoto ošetření je odstranit infikovanou tkáň z kořenových kanálků, jejich stěny opracovat a vzniklý prostor zaplnit inertní homogenní hermetickou výplní, která zabrání návratu infekce do zubu a jejímu šíření do okolních tkání. Pokud není toto ošetření u zubů s infikovanými kanálky provedeno nebo je provedeno nekvalitně, jsou téměř vždy odsouzeny k vytržení.

Ošetření kořenových kanálků - endodoncie - Raypex 5
  
Ošetření kořenových kanálků - endodoncie - Beefill Pack
   Naše zubní praxe je vybavena moderními endodontickými přístroji a nástroji, které ošetření kořenových kanálků usnadňují, urychlují a přináší do tohoto oboru nové kvality. Sanace v lokální anestézii je samozřejmostí, délku kanálků určujeme apexlokátorem Raypex 5, který ji ve většině případů dokáže stanovit rychle a přesně, takže potřeba rentgenových snímků klesá. Počítačovým procesorem řízený endomotor Endo IT Professional má naprogramovány otáčky a kritický kroutící moment jednotlivých speciálních nikltitanových nástrojů, díky čemu se značně snižuje riziko zalomení takového nástroje v kořenovém kanálku – noční můry všech zubních lékařů.
   Nikltitanové kořenové nástroje jsou pružné, dobře kopírují tvar a průběh kořenového kanálku, často lépe než nástroje ruční, a urychlují celé ošetření, což pacienti oceňují. Výsledek opracování kořenových kanálů může ještě umocnit jejich desinfekce ozónem či u obtížnějších případů vysušení laserem. Pak už jen zbývá zhotovit kvalitní kořenovou výplň. K tomu u nás používáme techniky kondenzace gutaperči. Práci nám ulehčují přístroje Beefill Pack a Beefill, poměrně progresivní systém v oboru endodoncie.

      Kvalitně ošetřený „mrtvý“ zub může v ústech sloužit dlouhá léta. Je však křehký a mechanicky málo odolný. Nutno podmínka úspěchu tak spočívá v tzv. postendodontickém ošetření, kdy je zub zpevněn nástavbou, v dnešní době především pružným nekovovým čepem s kompozitní dostavbou, a následně zajištěn protetickou korunkou, např. metalokeramickou nebo celokeramickou.

 
   zubni-lekar-zubar.cz >> OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ - ENDODONCIE: apexlokátor Raypex 5, Beefill Pack
Ošetření kořenových kanálků - endodoncie