Korunky a můstky - protetická stomatologie - korunkové náhrady, fixní můstky
Zubní lékař - zubař, soukromá zubní ordinace Hradec Králové, HK
 

KORUNKY A MŮSTKY - PROTETICKÁ STOMATOLOGIE: korunkové náhrady, fixní můstky
zubní ordinace Hradec Králové - 500 02 HK, Břetislavova 1057, tel. č. +420 495 514 188, mobil 775 786 986

     
Protetická stomatologie

Protetická stomatologie

   Obor zubního lékařství nazývaný protetická stomatologie (zkráceně protetika) ošetřuje ztráty částí zubu nebo různého množství zubů. Léčbu představuje více návštěv u zubního lékaře. Dle potřeby jsou zuby upravovány (obrušovány), zhotovují se otisky, které zachycují a přenášejí situaci v ústech do modelu vytvořeného v zubní laboratoři. Vlastní protetické práce tam zhotovují zubní technici. Nakonec je hotový protetický výrobek předán zpět zubnímu lékaři, který jej upevní do úst pacienta.


Korunky, korunkové náhrady

Korunky, korunkové náhrady

  
Korunky, korunkové náhrady
 
   Zhotovují se, pokud došlo k větší ztrátě a oslabení zubu, kdy nelze tento stav ošetřit výplní. Korunka představuje jakýsi plášť, který se nasadí na obroušený zub. Působí jako obruč, která zbylý zub zpevňuje. Kromě funkčnosti pacienti většinou očekávají od korunky zachování či vylepšení estetického vzhledu chrupu. „Bílé“ korunky tak s úspěchem využíváme i k estetickým korekcím vrozených či získaných deformací zubů.

   Za zlatý standart se dnes považují korunky metalokeramické, které mají vnitřní kostru zajišťující pevnost a odolnost korunky odlitou z kovové slitiny (z ušlechtilých či obecných kovů), na ni je napálena vrstva keramická („porcelán“). Dobře zvolená barva a provedená modelace tvaru a hrbolků metalokeramické korunky zajistí její věrnou podobu s původním zubem. Keramická vrstva je dostatečně odolná proti okusu a je barevně stálá po dlouhá léta. Stále větší oblibu dnes získávají korunky celokeramické, u kterých je vnitřní kostra tvořena z nekovového vysoce odolného materiálu. Takovou korunkou dobře prochází světlo, což jí zajišťuje ještě dokonalejší estetiku. Výhodná je též pro pacienty, kteří trpí alergií na kovy a jejich slitiny. Stranou zájmu v dnešní době zůstávají korunky kompozitním / klasickým plastem fasetované. Diskvalifikuje je jejich horší estetika, nižší barevná stálost a mechanická odolnost a horší biologická snášenlivost. Korunky celokovové lité lze pak kvůli nulové estetice doporučit pouze na koncové zuby, kde se oceňuje jejich velká odolnost. Korunky pryskyřičné mají v dnešní době pouze funkci provizorní (dočasnou). Jejich odolnost je nízká, stejně jako jejich biologická tolerance okolní dásní.


fixní můstky

Fixní můstky

   Používají se k náhradě jednoho nebo více zubů. Zuby sousedící s mezerou se obrousí a fixní můstek se na ně kotví korunkami. Zhotovují se ze stejných materiálů jako výše uvedené protetické korunky. Obroušení živého zubu představuje dosti velké trauma pro zubní dřeň a může vést k odúmrtí zubu. Pokud jsou tedy sousední zuby kolem mezery zdravé nebo jen s malými výplněmi, upřednostňujeme dnes při náhradě ztracených zubů implantáty.

  Dolní čelist před ošetřením metalokeramickým můstkem
před ošetřením
Dolní čelist po ošetření metalokeramickým můstkem
po ošetření

 
 
   zubni-lekar-zubar.cz >> KORUNKY A MŮSTKY - PROTETICKÁ STOMATOLOGIE: korunkové náhrady, fixní můstky
Korunky a můstky - protetická stomatologie - korunkové náhrady, fixní můstky